Looking to the Future

Looking to the Future

När jag blev vd för Spandex lärde jag känna ett fantastiskt företag med en god grund och en djup förståelse för kundernas behov. Jag fann ett enastående produktsortiment, förstklassig service, specialistkunskap, kvalitetsfokus och framför allt inspirerande människor.

När jag blev vd för Spandex lärde jag känna ett fantastiskt företag med en god grund och en djup förståelse för kundernas behov. Jag fann ett enastående produktsortiment, förstklassig service, specialistkunskap, kvalitetsfokus och framför allt inspirerande människor.

För framtiden vill jag utnyttja alla de starka sidor som har gjort Spandex till vad det är i dag för att driva på och accelerera företagets utveckling. Vi har stora planer på att utvidga vår portfolio, vinna insteg på nya vertikala marknader och expandera globalt.

Så jag tycker det är rätt läge att undersöka hur vi presenterar oss på marknaden och vad vårt varumärke säger om vår organisation och det värde vi tillhandahåller. I ledningen har vi reflekterat över vad vi står för, vad vi är och vad vi eftersträvar.

Vi har i ord och bild uttryckt företagets vision, mål och värderingar nu och i framtiden. Vi har också tagit tillfället i akt att förnya vår varumärkesidentitet för att ge en uppfattning om företagets utveckling och framhäva Spandex särdrag.

Andrew Coulsen

Spandex Group CEO

One Company. One Brand.

Under de senaste fem decennierna har Spandex utvecklats och växt.

Vi har integrerat många mindre, oberoende företag, varigenom vi har ökat marknads- och produktkunskapen och utvidgat vår kundkrets. Med varje förvärv har vi expanderat vår distribution globalt, ökat vårt utbud och befäst vår ställning.

Tiden är nu inne för kunder världen över att se oss som ett unisont företag under ett enda namn och ett enda varumärke – Spandex.

Vår vision

Tillhandahålla innovation, kunskap och möjligheter på den globala marknaden för visuell kommunikation.

Vår vision beskriver våra ambitioner för framtiden och definierar vilken roll vi vill att Spandex ska spela på marknaden. Vi ska erbjuda innovativa produkter och tjänster. Vi ska bygga upp våra specialistkunskaper och dela med oss av dem. Med dessa styrkor ska vi hjälpa företag inom visuell kommunikation att se möjligheterna och utnyttja dem.

Våra verksamhetsmål

Vi vill skapa en utmärkt kundupplevelse genom attraktiva lösningar och tjänster som tillhandahålls av engagerade experter med varierande bakgrund.

I våra verksamhetsmål beskrivs målen för Spandex. De bygger på vad vi är i dag och vad vi vill uppnå. Vi vill att kunderna ska välja Spandex för att vi är bäst. Vi har det största urvalet av produkter som hjälper dem att utmärka sig i dag och växa i morgon. Vi backar upp produkterna med engagemang, kreativitet och sakkunskap och gör det inom allt fler användningsområden och marknader.

Våra värderingar

Det är viktigt att vi vet vad vi står för och hur vi bedriver vår verksamhet – med varandra, våra partner och våra kunder. Våra värderingar är ett uttryck för både vad vi är och vad vi vill bli.

Våra värderingar är inte bara ord – de är en livshållning. De bör vägleda alla våra handlingar och beslut.

Partnerskap

Vi kombinerar våra enskilda erfarenheter, färdigheter och talanger för att skapa en obeveklig dynamik och uppnå fantastiska resultat.

Innovation

Vi är nyfikna och öppna för nya idéer, tar risker och lär av våra misstag för att utveckla lösningar som sätter en ny standard för våra kunder och resten av  branschen.

Kunskap

Vi strävar framåt genom löpande lärande, utbildning och innovation som befäster vår ledande ställning på den globala marknaden för visuell kommunikation.

Integritet

Vi strävar efter att göra det rätta samt uppträda respektfullt och med empati gentemot varandra, våra kunder och våra partner.